Báo Lao Động xứng đáng là tờ báo của người lao động

Phóng viên Báo Lao Động (ngoài cùng, bên phải) đang ghi nhận ý kiến của người lao động tại KCN Thăng Long phản ánh tình trạng nguy hiểm tại Khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: TÔ THẾ
Phóng viên Báo Lao Động (ngoài cùng, bên phải) đang ghi nhận ý kiến của người lao động tại KCN Thăng Long phản ánh tình trạng nguy hiểm tại Khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: TÔ THẾ
Phóng viên Báo Lao Động (ngoài cùng, bên phải) đang ghi nhận ý kiến của người lao động tại KCN Thăng Long phản ánh tình trạng nguy hiểm tại Khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: TÔ THẾ
Lên top