Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kí kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động cùng đồng chí Dương Đức Khanh  - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kí kết chương trình phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động cùng đồng chí Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kí kết chương trình phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động cùng đồng chí Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kí kết chương trình phối hợp.