Báo Lao Động tiếp tục phát huy giám sát và phản biện xã hội

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phòng trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019 tới Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phòng trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019 tới Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phòng trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019 tới Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top