Báo Lao Động tiếp tục khẳng định vị trí tốp đầu trong làng báo

Ông Trần Văn Thuật- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông" của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tới các cá nhân của Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ông Trần Văn Thuật- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông" của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tới các cá nhân của Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ông Trần Văn Thuật- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông" của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tới các cá nhân của Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top