Báo Lao Động thông tin đa dạng hoạt động công đoàn Hà Tĩnh

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí của Công đoàn Hà Tĩnh chiều 25.1. Ảnh: Trần Tuấn
Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí của Công đoàn Hà Tĩnh chiều 25.1. Ảnh: Trần Tuấn
Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí của Công đoàn Hà Tĩnh chiều 25.1. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top