Báo Lao Động hoàn thành vượt mức kế hoạch, tạo đà cho năm 2020

15 đảng viên đủ tư cách “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
15 đảng viên đủ tư cách “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
15 đảng viên đủ tư cách “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top