Báo Lao Động đem niềm vui tới người đi xuất khẩu lao động

Bà Nguyễn Thị Hoà (thứ hai từ trái sang) trong ngày vui của con trai. Ảnh: GĐCC
Bà Nguyễn Thị Hoà (thứ hai từ trái sang) trong ngày vui của con trai. Ảnh: GĐCC
Bà Nguyễn Thị Hoà (thứ hai từ trái sang) trong ngày vui của con trai. Ảnh: GĐCC
Lên top