Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Lao Động đã đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Lao Động đã đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Lao Động đã đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Lên top