Báo Lao Động cần đi sâu hơn nữa về đời sống của công nhân lao động

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc tới ông Nguyễn Ngọc Hiển, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc tới ông Nguyễn Ngọc Hiển, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc tới ông Nguyễn Ngọc Hiển, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top