Báo Lao Động: 88 năm trưởng thành cùng đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giơ cao ấn phẩm đặc biệt của báo Lao Động “Báo chí đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp” tại cuộc họp của Chính phủ nhân 21.6.2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giơ cao ấn phẩm đặc biệt của báo Lao Động “Báo chí đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp” tại cuộc họp của Chính phủ nhân 21.6.2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giơ cao ấn phẩm đặc biệt của báo Lao Động “Báo chí đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp” tại cuộc họp của Chính phủ nhân 21.6.2017.
Lên top