Bảo hiểm xã hội Việt Nam tri ân, tặng quà thương bệnh binh

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thư Anh
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thư Anh
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thư Anh
Lên top