Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Phó Tổng Biên tập quản lý điều hành Tạp chí Bảo hiểm xã hội Dương Ngọc Ánh (thứ 5, phải sang) tặng thẻ bảo hiểm xã hội cho người dân. Ảnh: H.A
Phó Tổng Biên tập quản lý điều hành Tạp chí Bảo hiểm xã hội Dương Ngọc Ánh (thứ 5, phải sang) tặng thẻ bảo hiểm xã hội cho người dân. Ảnh: H.A
Phó Tổng Biên tập quản lý điều hành Tạp chí Bảo hiểm xã hội Dương Ngọc Ánh (thứ 5, phải sang) tặng thẻ bảo hiểm xã hội cho người dân. Ảnh: H.A
Lên top