Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Sẵn sàng cho một Hội nghị ASSA thành công

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết BHXH Việt Nam sẵn sàng cho một Hội nghị ASSA thành công tốt đẹp. Ảnh: H.A
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết BHXH Việt Nam sẵn sàng cho một Hội nghị ASSA thành công tốt đẹp. Ảnh: H.A
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết BHXH Việt Nam sẵn sàng cho một Hội nghị ASSA thành công tốt đẹp. Ảnh: H.A
Lên top