Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Lãnh đạo BHXH trao 1 tỉ đồng tới ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - để chuyển đến đồng bào các tỉnh Tây Bắc.  Ảnh: H.A
Lãnh đạo BHXH trao 1 tỉ đồng tới ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - để chuyển đến đồng bào các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: H.A
Lãnh đạo BHXH trao 1 tỉ đồng tới ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - để chuyển đến đồng bào các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: H.A
Lên top