Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận Giải thưởng An sinh xã hội khu vực

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh (thứ hai từ phải sang) nhận giải thưởng thành tựu từ đại diện ISSA.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh (thứ hai từ phải sang) nhận giải thưởng thành tựu từ đại diện ISSA.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh (thứ hai từ phải sang) nhận giải thưởng thành tựu từ đại diện ISSA.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top