Bảo hiểm xã hội Việt Nam được vinh danh tại ASSA 36

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019 trao giải thưởng cho các thành viên. Ảnh: BHXH Việt Nam
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019 trao giải thưởng cho các thành viên. Ảnh: BHXH Việt Nam
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019 trao giải thưởng cho các thành viên. Ảnh: BHXH Việt Nam
Lên top