Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Giảm bớt khó khăn cho người lao động khi về già

Cán bộ BHXH tuyên truyền về lợi ích BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: N.V
Cán bộ BHXH tuyên truyền về lợi ích BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: N.V
Cán bộ BHXH tuyên truyền về lợi ích BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: N.V
Lên top