Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng: Chạy nước rút hoàn thành nhiệm vụ cuối năm

Trong tháng 12, BHXH TP.Đà Nẵng thanh tra chuyên ngành đột xuất 82 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: BHXH
Trong tháng 12, BHXH TP.Đà Nẵng thanh tra chuyên ngành đột xuất 82 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: BHXH
Trong tháng 12, BHXH TP.Đà Nẵng thanh tra chuyên ngành đột xuất 82 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: BHXH
Lên top