Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tặng 100 thẻ BHYT cho người dân khó khăn

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tặng BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Dũng
Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tặng BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Dũng
Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tặng BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Dũng
Lên top