Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà: Chủ động vượt khó “thời” COVID-19

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà (thứ hai, phải sang) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. 
Ảnh: K.H
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà (thứ hai, phải sang) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: K.H
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà (thứ hai, phải sang) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: K.H
Lên top