Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai: Phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động