Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắc Lắc: Thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ đọng