Bảo hiểm thất nghiệp - “phao cứu sinh” cho người lao động

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình phát tờ rơi tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ảnh: NT
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình phát tờ rơi tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ảnh: NT
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình phát tờ rơi tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ảnh: NT
Lên top