Bạo hành nhân viên y tế đang là vấn đề rất bức xúc

Hình ảnh một vụ bạo hành y tế được trình chiếu tại hội nghị tổng kết chương trình “Nâng cao năng lực Y tế lao động tại Việt Nam". Ảnh: HT.
Hình ảnh một vụ bạo hành y tế được trình chiếu tại hội nghị tổng kết chương trình “Nâng cao năng lực Y tế lao động tại Việt Nam". Ảnh: HT.
Hình ảnh một vụ bạo hành y tế được trình chiếu tại hội nghị tổng kết chương trình “Nâng cao năng lực Y tế lao động tại Việt Nam". Ảnh: HT.
Lên top