Báo động một số doanh nghiệp ngành may dùng đủ chiêu trốn nợ BHXH

Cty H AND K mở rộng sản xuất rao tuyển hàng trăm công nhân.
Cty H AND K mở rộng sản xuất rao tuyển hàng trăm công nhân.
Cty H AND K mở rộng sản xuất rao tuyển hàng trăm công nhân.
Lên top