Báo động doanh nghiệp coi thường ATVSLĐ tại Khánh Hoà

Công nhân thi công không hề có trang thiết bị bảo hộ lao động tại một công trình xây dựng trên đường Yersin (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: NHIỆT BĂNG
Công nhân thi công không hề có trang thiết bị bảo hộ lao động tại một công trình xây dựng trên đường Yersin (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: NHIỆT BĂNG
Công nhân thi công không hề có trang thiết bị bảo hộ lao động tại một công trình xây dựng trên đường Yersin (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: NHIỆT BĂNG
Lên top