Công tác chi tài chính Công đoàn:

Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị quán triệt về thực hiện tài chính, tài sản Công đoàn ngày 29.9. Ảnh: Mai Dung
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị quán triệt về thực hiện tài chính, tài sản Công đoàn ngày 29.9. Ảnh: Mai Dung
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị quán triệt về thực hiện tài chính, tài sản Công đoàn ngày 29.9. Ảnh: Mai Dung
Lên top