Bảo đảm các điều kiện an toàn để người lao động yên tâm trở lại làm việc

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 1.10. Ảnh: Nam Dương
Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 1.10. Ảnh: Nam Dương
Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 1.10. Ảnh: Nam Dương
Lên top