Báo chí sát cánh cùng Công đoàn trên mặt trận phòng, chống dịch và chăm lo cho người lao động

Ảnh PV Báo Lao Động tác nghiệp (chụp thời điểm trước dịch COVID-19).
Ảnh PV Báo Lao Động tác nghiệp (chụp thời điểm trước dịch COVID-19).
Ảnh PV Báo Lao Động tác nghiệp (chụp thời điểm trước dịch COVID-19).
Lên top