Báo chí đồng hành trong công tác tuyên truyền hoạt động Công đoàn Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc
Lên top