Báo chí có đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của ngành BHXH

Trong thời gian qua, hàng nghìn bài viết tuyên truyền, chính sách BHXH, BHYT đã lan tỏa rộng khắp trong công nhân lao động.Ảnh: H.A
Trong thời gian qua, hàng nghìn bài viết tuyên truyền, chính sách BHXH, BHYT đã lan tỏa rộng khắp trong công nhân lao động.Ảnh: H.A
Trong thời gian qua, hàng nghìn bài viết tuyên truyền, chính sách BHXH, BHYT đã lan tỏa rộng khắp trong công nhân lao động.Ảnh: H.A
Lên top