Báo cáo viên phải là chiến sỹ trên mặt trận tuyên truyền

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi báo cáo viên công đoàn phải là chiến sỹ trên mặt trận tuyên truyền. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi báo cáo viên công đoàn phải là chiến sỹ trên mặt trận tuyên truyền. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi báo cáo viên công đoàn phải là chiến sỹ trên mặt trận tuyên truyền. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top