Báo cáo trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Phải hoàn thiện trong tháng 4.2018

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 11.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 11.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 11.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top