Báo cáo tiến độ xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đôn đốc tiến độ Dự án Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Tiến Phước.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đôn đốc tiến độ Dự án Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Tiến Phước.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đôn đốc tiến độ Dự án Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Tiến Phước.
Lên top