Tết sum vầy 2017 tại Bình Dương:

“Bánh chưng, mứt tết sao sánh được cái Tết sum vầy”