Bảng lương dự kiến của cán bộ, công chức năm 2021

Dự kiến bảng lương năm 2021 của cán bộ, công chức sẽ không có sự thay đổi. Ảnh: Hải Nguyễn
Dự kiến bảng lương năm 2021 của cán bộ, công chức sẽ không có sự thay đổi. Ảnh: Hải Nguyễn
Dự kiến bảng lương năm 2021 của cán bộ, công chức sẽ không có sự thay đổi. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top