Bằng Lao động sáng tạo là động lực để tôi không ngừng cải tiến

Anh Vũ Văn Khởi và sáng kiến cải tiến phòng sấy cáp để lắp đặt hệ thống cung cấp, duy trì nhiệt độ tự động. Ảnh MD
Anh Vũ Văn Khởi và sáng kiến cải tiến phòng sấy cáp để lắp đặt hệ thống cung cấp, duy trì nhiệt độ tự động. Ảnh MD
Anh Vũ Văn Khởi và sáng kiến cải tiến phòng sấy cáp để lắp đặt hệ thống cung cấp, duy trì nhiệt độ tự động. Ảnh MD
Lên top