Bán tài sản công ty Texwell Vina trả gần 7 tỷ đồng tiền nợ lương công nhân

Chi trả lương đợt đầu cho công nhân Texwell Vina_Ảnh tư liệu
Chi trả lương đợt đầu cho công nhân Texwell Vina_Ảnh tư liệu
Chi trả lương đợt đầu cho công nhân Texwell Vina_Ảnh tư liệu
Lên top