Bán sổ bảo hiểm xã hội là tạo gánh nặng cho tương lai

Nếu phải ngừng việc do dịch bệnh, người lao động nên làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp chứ không nên bán sổ bảo hiểm xã hội (ảnh minh họa). Ảnh: Nam Dương
Nếu phải ngừng việc do dịch bệnh, người lao động nên làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp chứ không nên bán sổ bảo hiểm xã hội (ảnh minh họa). Ảnh: Nam Dương
Nếu phải ngừng việc do dịch bệnh, người lao động nên làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp chứ không nên bán sổ bảo hiểm xã hội (ảnh minh họa). Ảnh: Nam Dương
Lên top