Ban Quản lý KKT Nghi Sơn: Trao nhà Mái ấm tình thương cho công nhân khó khăn

Trao nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân Lê Thị Tám. Ảnh: X.H
Trao nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân Lê Thị Tám. Ảnh: X.H
Trao nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân Lê Thị Tám. Ảnh: X.H