Ban Quản lý An toàn thực phẩm vào cuộc vụ suất ăn có giòi ở Bắc Ninh

Trong miếng thịt gà có giòi. Ảnh: NV
Trong miếng thịt gà có giòi. Ảnh: NV
Trong miếng thịt gà có giòi. Ảnh: NV
Lên top