NGHỊCH LÝ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG BÌNH TẠI ĐỒNG NAI:

Bán nước bẩn thắng kiện, sản xuất nước sạch phá sản