Vinh quang Việt Nam:

Bán nợ hiệu quả phải có phương pháp định giá thống nhất

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank - ông Phạm Mạnh Thắng. Ảnh: V.C
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank - ông Phạm Mạnh Thắng. Ảnh: V.C
Phó Tổng Giám đốc Vietcombank - ông Phạm Mạnh Thắng. Ảnh: V.C
Lên top