Ban hành Kế hoạch Vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Đại tá Nguyễn Đình Đức (thứ 3 từ phải sang) - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trao tượng trưng 800 bộ phin lọc ủng hộ đồng bào miền Trung . Ảnh: Hải Anh
Đại tá Nguyễn Đình Đức (thứ 3 từ phải sang) - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trao tượng trưng 800 bộ phin lọc ủng hộ đồng bào miền Trung . Ảnh: Hải Anh
Đại tá Nguyễn Đình Đức (thứ 3 từ phải sang) - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trao tượng trưng 800 bộ phin lọc ủng hộ đồng bào miền Trung . Ảnh: Hải Anh
Lên top