Bàn giao thực địa khu đất xây dựng Thiết chế công đoàn tại Sóc Trăng

Lên top