Bàn giao nhà tình nghĩa cho người nghèo tại Khánh Hòa

Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ông Trần Đình Hà bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lê Trần Nam. Ảnh: Phương Linh
Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ông Trần Đình Hà bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lê Trần Nam. Ảnh: Phương Linh
Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ông Trần Đình Hà bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lê Trần Nam. Ảnh: Phương Linh
Lên top