Bàn giao nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn lao động huyện Hàm Thuận Bắc bàn giao nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Liên đoàn lao động huyện Hàm Thuận Bắc bàn giao nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Liên đoàn lao động huyện Hàm Thuận Bắc bàn giao nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top