Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Lễ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình thầy giáo Dũng. Ảnh: Công đoàn Triệu Phong.
Lễ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình thầy giáo Dũng. Ảnh: Công đoàn Triệu Phong.
Lễ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình thầy giáo Dũng. Ảnh: Công đoàn Triệu Phong.
Lên top