Công đoàn Điện lực Việt Nam:

Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên điện lực Vĩnh Long

Lên top