Bàn giao "Mái ấm tình thương" cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao "Mái ấm tình thương" cho các gia đình khó khăn. Ảnh: CA.
Bàn giao "Mái ấm tình thương" cho các gia đình khó khăn. Ảnh: CA.
Bàn giao "Mái ấm tình thương" cho các gia đình khó khăn. Ảnh: CA.
Lên top